Главная страница
 Новости сайта
 Процесс беатификации
  Постулатура
  Трибунал
 Слуги Божьи
  Епископ Антоний Малецкий
  о. Фабиан Абрантович MIC
  м. Екатерина Абрикосова
  о. Епифаний Акулов
  прелат Константин Будкевич
  о. Франциск Будрис
  о. Потапий Емельянов
  с. Роза Сердца Марии
  Камилла Крушельницкая
  О. Янис Мендрикс MIC
  о. Ян Тройго
  о. Павел Хомич
  О. Андрей Цикото, MIC
  о. Антоний Червинский
  о. С. Шульминский, SAC
 Архив
  еп. Эдуард Профитлих, SJ
 Библиотека сайта
 Интересные статьи
 Благодарности
 Ссылки
 Контакты

Слуга Божий отец Андрей Цикото MIC
Библиография

Источники: материалы Постулатуры и статья: Garlinski J. Cikoto Andrzej. Цiкота Андрэй (1891-1952) // Garlinski J., Tukonek J. Białoruski ruch chrzescianski XX w: Sbornik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. S. 70-73.

Статья

Из доклада о. Андрея Цикото от 5 марта сего 1937 года в Философско-Богословском кружке при Лицее Св. Николая [фрагмент] // Католический вестник. Харбин, 1937. № 3-4.

О нем

a. J. H. [Hermanowicz J.]. Uspaminy ab a. Andreju Cikocie // Bożym Szlacham. Londyn, 1964. Nr. 82. S. 4-6; Nr. 83. S. 7-8.

Alma Mater Druiensis / Pod red. A. Łosia. Cz. I. Warszawa, 1986. S. 65-69, 79-81, 93-94; Cz. II. S. 8, 14, 67, 80, 91-110, 120.

Bukowicz J. Album Zmarlych Ojców i Braci Zgromadzenia Księży Marianów 1700-1997. Warszawa; Stockbridge, 1997. S. 25.

Bukowicz J. Świadkowie wiary. Mariane prześladowani przez hitleryzm i kommunizm. Warszawa, 2000. S. 57-80.

Bukowicz J. Nota biograficzna o. A. Cikoto // Podziawo T. Wspomnienia / Pod red. J. Bukowicza. Puszcza Mariańska, 2001. S. 23-24.

Danilecka L. Duszy zabić nie mogą. Marianie na Bialorusi i w Mandzurii. Warszawa, 2000. S. 62-66, 73-75, 84-89, 151.

Dzwonkowski R. Duchowieństwo katolickie obrządku lacińskiego represjonowane w ZSRS w latach 1939-1987: (materialy do slownika biograficznego) // Przegłąd Wschodni. T. 6, zesz. 3. Warszawa, 2001. S. 549-550.

Elenchus diecezji/archidiecezji wileńskiej, 1909-1910, 1924-1938.

Elenchus archidiecezji mohylewskiej, 1912-1914.

Garlinski J. Biełaruskija relihijnyja dziejaczy XX stahodździa: żyćciarysy, martyralohija, uspaminy. Mińsk- Monachium, 1999. S. 205-206.

Garlinski J. Cikoto Andrzej. Цiкота Андрэй (1891-1952) // Garlinski J., Tukonek J. Białoruski ruch chrzescianski XX w: Sbornik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. S. 70-73.

Gorski T. Cikoto Andrzej // Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin, 1985. Kol. 489-490.

Kantryba P. [Tołłoczko Wł.]. Po zjeździe unionistycznym w Wilnie // Przegłąd Wileński. Wilno, 1926. Nr. 20. S. 2-3.

Лицей св. Николая 1929-1949 в г. Харбине / Под ред. Т. Бутвилло. Waverley, [1997]. C. 28б 67-69.

Madała T. Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Lublin, 1996. S. 40.

Marianie 1673-1973 / Pr. zb. pod red. J. Bukowicza i T. Górskiego. Rzym, 1975. S. 161-163, 233-240, 262-268.

Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Losy Kościoła katolickiego na Białorusi w latach 1917-1953 / Oprac. L. Michajlik. Grodno, 2000. S. 29-30.

О. Андрей Цикото MIC // Книга памяти. М.: Серебряные нити, 2000. С. 182-183; перепечатано: Церковный календарь на 2003 г. Зерно из этой земли... СПб., 2002. С. 144.

Podziawo T. Wspomnienia / Pod red. J. Bukowicza. Puszcza Mariańska, 2001. S. 21-73.

Proczek Z. Jerzy Matulewicz // Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin, 1997. K. 1228-1230.

Слуга Божий отец Андрей Цикото MIC 1891-1952: Буклет. СПб., 2004.

Stankiewicz A. Rodnaja mowa u światyniach. Wilno, 1929. S. 104, 167-169.

Stankiewicz A. Biełaruski chryścijanski ruch. Wilno, 1939. S. 63, 65, 105, 160, 220.

Strzelecka H. Początki Zgromadzenia Sióstr Slużebnic Jezusa w Eucharystii (1923-1945). Warszawa, 1987. S. 256-258, 265, 279, 288.

Strzelecka H. Historia Zgromadzenia Sióstr Slużebnic Jezusa w Eucharystii w Polsce w latach 1945-1989. Pruszków, 2000. S. 12-13.

Strzelecka H. Sprawa s. Wandy Jeute. Pruszków, 2001. S. 5-6.

Szalej P. Aposznija hady żyćcia uładyki Andreja Cikoty // Bożym Szłachham. Paryż, 1955. Nr. 68-69. S. 20.

Uschodniaja Bielaruś. Mińsk, 1918. S. 6.

Wiedamki da bijahrafii a. Andreja Cikoty // Źnicz. Rzym, 1972. Nr. 113. S. 3.

 
Версия для печати


© содержание, Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.